Instalacje Elektryczne, Pomiary, Obsługa, Nadzór

O nas

Instalacje Elektryczne Kraków, Skawina, Radziszów
Zakres prac:

-wykonawstwo nowych instalacji w domach, mieszkaniach, lokalach usługowych
-remonty instalacji
-oświetlenie uliczne
-montaż tablic rozdzielczych, aparatury pomiarowej, aparatury zabezpieczającej
-naprawa awarii
-wymiana zabezpieczeń
-montaż domofonów, wideodomofonów, alarmów, monitoringu
-sieci teletechniczne(internet, telefon, telewizja)
-instalacje przeciwpożarowe(system sygnalizacji pożarowej)
-instalacje systemów oddymiania i zasysania
-pomiary instalacji elektrycznych
-pomiary natężenia oświetlenia, oświetlenia miejsc pracy
-pomiary oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego 
-przeglądy kotłowni wraz z aparaturą typu GAZEX 
-przeglądy aparatury detekcji gazu CO+LPG
-próby szczelności instalacji gazowych
-prace hydrauliczne
-prace ogólnobudowlane oraz wykończeniowe-okresowe przeglądy techniczne,
-uzupełnianie wpisów do książki obiektu budowlanego,
-obecność przy kontrolach z UDT, nadzoru budowlanego,       kontroli PSP
-przeglądy instalacji elektrycznych i przeciwpożarowych
-przeglądy kotłowni,
-przeglądy kominów spalinowych
-przeglądy gaśnic, hydrantów
-uzupełnianie oznaczeń BHP w budynkach
-opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa Pożarowego
-i wiele wiele innych.

Istnieje możliwość podpisania umowy na świadczenie w/w czynności na zasadzie ryczałtu.

Obszar naszej działalności: Kraków, Skawina, Radziszów i miasta sąsiednie.

Świadczymy również usługi "złotej rączki", konserwatora, oraz osoby odpowiedzialnej za sprawy techniczne w obiekcie:
Stosowne uprawnienia, doświadczenie oraz zaplecze techniczne jakie posiadamy, pozwalają nam na swobodne wykonywanie prac.
pod którymi możemy się podpisać.

Poza pracami budowlanymi, świadczymy również usługi z zakresu okresowych przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, pomiarów natężenia oświetlenia, oraz przeglądów instalacji przeciwpożarowych.

Z ważniejszych uprawnień jakie posiadamy:
-SEP GR 1 E i D do 30kV wraz z pomiarami
-SEP GR 2 E i D
-SEP GR 3 E i D
-uprawnienia do przeglądu systemów gazowych i aparatury typu GAZEX
-uprawnienia do projektowania, montażu, konfiguracji i przeglądów okresowych w zakresie instalacji przeciwpożarowych

W celu uzyskania oferty na wykonanie prac, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub przy pomocy poczty email.

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Dane kontaktowe:

TECH-INSTALL Mateusz Baliga

32-052 Radziszów, ul. Podlesie 31

tel. kom. 511-349-488

e-mail: mb.tcinstall@gmail.com

Dzięki pasji i zaangażowaniu, jakie wkładamy w wykonywaną pracę, oraz kontaktów zdobytych na przełomie kilku lat, wyznajemy zasadę:

Niemożliwe nie istnieje..

Przydatne informacje